Wie zijn wij


Wij zijn twee jonge moeders uit de Kempen, geboren in '83.

We kwamen elkaar in 2005 eerder toevallig tegen. Dat toeval groeide uit

tot een warme vriendschap en dynamische samenwerking binnen een theatergezelschap. We hebben elkaars ups en downs van heel dichtbij mogen beleven en zo werden we elkaars 'steun en toeverlaat'.

Bieke GeenenMensen graag zien, oordeel loos en vaak onvoorwaardelijk; daar is het mee begonnen... De liefde voor mensen en de bezorgdheid wanneer ze vast lopen in hun leven is altijd een intrinsieke motivatie geweest om mensen te helpen.


Na mijn opleiding aan het Lemmensinstituut ben ik theater dan ook gaan leren inzetten om mensen te helpen. Alle pijlen wezen in die richting en zo ben ik in Nederland dramatherapie gaan volgen.

Ondertussen is deze hoogst uitdagende studierichting nog steeds de basis van hoe ik als therapeut denk, voel en handel. Maar gaandeweg ben ik me als professional ook gaan ontwikkelen in het doorgeven van mijn deskundigheid in de vorm van trainingen, lezingen en coaching, zowel individueel als in groep. 


Elke dag opnieuw kruisen verhalen van allerlei mensen, van jong tot al wat ouder, mijn pad. Het blijft een privilege om mensen binnen hun eigen verhaal en bijhorende uitdagingen te leren kennen en te mogen begeleiden.

Griet Severeyns


Opgegroeid op Kempense bodem als jongste dochter van twee in een gezin van zelfstandigen, werd het mij snel duidelijk dat ik met mensen wilde werken. Zorgen voor mensen, zonder oordeel in dialoog gaan om de persoon tot zijn volste recht laten komen, bleek een tweede natuur van me te zijn.


Doorheen mijn studies als sociaal cultureel werker bleek diversiteit een centraal thema. Kort na het afstuderen begeleidde ik vluchtelingen in het lokaal opvanginitiatief van een OCMW. Deze mensen hebben veel verloren en voelen zich vaak verloren. Net als velen zoeken ze een weg naar hun eigen ik. Een extra moeilijkheid waarmee ze worstelen is het leven in twee culturen. Ik ben sociaal cultureel werker van opleiding en heb me bijgeschoold tot contextueel therapeut.Momenteel ben ik naast therapeut, ook vormingswerker binnen team Diversiteit bij Vormingscentrum DoorElkaar en ben ik lector bij AP Hogeschool.


Mijn passie en drijfveer is anderen motiveren, inspireren en heel verwonderd te blijven kijken en luisteren naar de levensverhalen van anderen.