Griet Severeyns

Bachelor in het sociaal werk

Graduaat pedagogische bekwaamheid

4-jarige opleiding contextuele therapie

Train de trainer beschermjassen


Ik ben erkend lid van de Belgische Vereniging voor Relatie –en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).  Terugbetaling bij verschillende mutualiteiten is mogelijk. Gelieve contact op te nemen met de mutualiteit voor bijkomende informatie.

Op zoek naar beschermjassen


Opgegroeid op Kempense bodem als jongste dochter van twee in een gezin van zelfstandigen, werd het mij snel duidelijk dat ik met mensen wilde werken. Zorgen voor mensen, zonder oordeel in dialoog gaan om de persoon tot zijn volste recht laten komen, bleek een tweede natuur van me te zijn.


Doorheen mijn studies als sociaal cultureel werker bleek diversiteit een centraal thema. Kort na het afstuderen begeleidde ik vluchtelingen in het lokaal opvanginitiatief van een OCMW. Deze mensen hebben veel verloren en voelen zich vaak verloren. Net als velen zoeken ze een weg naar hun eigen ik. Een extra moeilijkheid waarmee ze worstelen is het leven in twee culturen.


Gedurende mijn loopbaan heb ik me verdiept in cultuursensitief werken. Via de opleiding contextuele therapie (Iván Nagy ) kreeg ik concrete handvatten om systemisch te werken. Iedereen maakt deel uit van een systeem (gezin, werk, school, vriendenkring,…). Wie je bent, wordt ook bepaald door deze systemen. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met de omgeving. Voeling krijgen met je eigen familiegeschiedenis geeft rijkdom aan het leven dat je nu leidt. Zo kwam ik terecht bij het model ‘Beschermjassen’ (Kitlyn Tjin A Djie). Soms vind je niet meteen de weg en helpt het om terug te gaan naar wat vertrouwd en gekend is. Het geeft opnieuw kracht om verder te gaan en elke steen te leggen die je nodig hebt op je pad. 

Om scholen en organisaties met deze methodiek vertrouwd te geraken alsook met de doelgroep 'kinderen met migratie achtergrond' startten Zitdazo en ik de samenwerking voor het platform www.allemaalkinderen.be.


In mijn vorige job als hulpverlener in het vluchtelingenteam van CAW De Kempen ontwikkelde ik vanuit het beschermjassen-model ''Wortels voor de toekomst". Dit is een vierdelige groepssessie voor vluchtelingen/migranten. Het is allesbehalve een les of een vorming. We vertrekken vanuit een verhaal en spiegelen dit naar de eigen ervaringen. De sessies worden gegeven door een hulpverlener in co-begeleiding met een ervaringsdrager. De sessies worden gegeven in de taal van de vluchteling. Door de positieve reacties op de sessies wil ik hulpverleners én co-begeleiders trainen om 'Wortels voor de toekomst' uit te dragen binnen andere organisaties of hulpverlenersrelaties.

Meer info op www.wortelsvoordetoekomst.be"Samen met jou ga ik op zoek naar familieverhalen om jouw beschermjassen terug te vinden die je kunnen helpen in de periode dat ze even zoek zijn."

Copyright @ All Rights Reserved