Bieke Geenen

4 jarige opleiding Creatieve therapie Drama in Nederland.


Getuigschrift basisopleiding psychodrama, de perfecte integratie tussen drama en psychotherapie.

Slechts €14,99

Samen op weg binnen jouw verhaal


Drama als therapievorm creëert de unieke mogelijkheid om mensen op een veilige manier te leren omgaan met hun harde realiteit. Door bepaalde interacties en/of vaardigheden te trainen binnen spelsituaties, leer je problemen beter in te schatten, anders te benaderen en te ervaren. Je zoekt en traint oplossingen die bij jou als persoon passen binnen het verhaal dat je in de werkelijkheid beleeft. In plaats van je moeilijkheden enkel verbaal te benaderen, gaan we samen op zoek naar mogelijke oplossingen die we heel concreet gaan oefenen. Nieuwe vaardigheden om je uitdagingen aan te pakken worden dan op jouw tempo getraind. De succeseraving die je in de sessie dan kan voelen, helpen je op weg om het ook in de realiteit beter te leren toepassen. 


Sinds 2004 ben ik aan het werk als therapeut en desondanks de onbekendheid van dramatherapie heb ik al een boeiend en divers pad mogen bewandelen in het begeleiden van mensen. Naast cliënten thuis therapie aan te bieden, geef ik ook vorming, lezingen en coaching aan groepen. Aangezien dit op maat is van wat een groep wenst, heb ik me al in verschillende thema's en vragen kunnen verdiepen en deze weten te vertalen naar cursussen/trainingen/workshops in scholen, organisaties en bedrijven.


Niet enkel mijn opleiding heeft me gevormd, ook de weg die ik in mijn leven bewandel, zaken die ik ben tegengekomen en me blijvend beklijven hebben effect gehad op mezelf en mijn beroep. Dit nodigde uit tot extra verdieping om het zo uit te bouwen naar een expertise om anderen mee te helpen. Deze drie thema's komen dan ook mooi tot uiting in ons vormingsaanbod binnen en buiten de praktijk; assertiviteit - pesten - hooggevoeligheid.


Assertiviteit was geen eigenschap die ik op natuurlijke manier in me had. Studeren in Nederland bracht hier verandering in. Het werd mijn persoonlijke vier jaar durende assertiviteitstraining. Als brave Belg tussen de Nederlanders, dan moet je wel voor jezelf leren opkomen. Dat is mijn natuurlijke training geweest die me ook expert heeft gemaakt binnen dit thema. Ik heb er mijn missie van gemaakt om hier in het Vlaamse landschap assertiviteitstrainingen voor alle leeftijden aan te bieden. Ook het ontwikkelen van een training op maat van grootouders is hierdoor ontstaan. Ik ben ervan overtuigd dat deze maner van vorming, je effectief een andere wending in het leven kan geven en je weerbaarder en bewuster maakt. Ik ben zelf het bewijs dat iemand die niet assertief is, het kan leren zijn.In 2018 heb ik mijn eerste boek uitgebracht: Opa en Oma zonder stress. In dit boek bundelde ik al mijn ervaringen en deskundigheid op een heel toegankelijke manier over bewust grootouderschap. Er wordt aandacht gegeven aan de leuke en meer uitdagende kanten van een grootouder te worden/zijn. Dit boek was een 'logisch' vervolg op alle vormingen en trainingen die ik heel specifiek over dit onderwerp aanbied aan grootouders in kader van assertiviteit. Want hoe zeg je bijvoorbeeld 'neen' op de opvangvraag, zonder in een conflict verzeild te geraken?


Pesten is altijd een thema geweest dat me intrigeerde. Ik was op school altijd de 'helper' van het pestslachtoffer, wandelend op een dun koordje om uiteindelijk zelf niet het zwarte schaap te worden. Zeker met sproetjes en rosse haren geen evidente opdracht. Bemiddelen, oplossen, troosten,…dat was mijn missie in elke klasgroep. De letsels die pesten kunnen veroorzaken heb ik van dichtbij gezien en me aangetrokken. Tegelijk voelde ik de bezorgdheid om de pester, dit omdat ik altijd al aanvoelde dat er achter dit gedrag meer schuilt. Later beroepsmatig trof ik wekelijks pestslachtoffers, mensen die er een trauma aan over gehouden hadden of die op dat moment de foltering van het pesten nog steeds ondergingen. Ook al is het thema pesten meer in de schijnwerpers gekomen, het is en blijft een taboe en leeft nog steeds een geheim bestaan bij velen. De verhalen in de praktijk zijn schrijnend. Naast vormingen hebben we samen met Zitdazo de site www.opgepest.be opgericht die mee antwoord biedt op knelpunten binnen dit thema.


Hoogsensitiviteit is een verborgen last en talent, waar ik me pas enkele jaren geleden bewust van werd. Dankzij mijn oudste zoon zijn we een zoektocht binnen dit thema aangegaan en kwam ik er tegelijk achter dat dit ook mijn eigen identiteit grotendeels bepaalt. De verdieping die ik heb genoten rond hoogsensitiviteit hebben mijn leven, dat van mijn zoon en ons gezin enorm kunnen verlichten. De last die het me bezorgde heb ik nu sneller onder controle en kan ik sneller ombuigen naar iets positiefs. Zowel mijn zoon als ik staan rustiger en bewuster in het leven. Eerlijk gezegd, dat is geen overbodige luxe. Tegelijk met de studie rond dit thema, draaiden de aanmeldingen binnen de praktijk allemaal rond dezelfde probleemstelling: mensen die vast zijn gelopen binnen een niet (h)erkende hoogsensitiviteit. Hoogsensitiviteit op zichzelf is geen probleem, maar het niet kennen en er niet goed mee omgaan kan wel voor veel problemen zorgen. Mensen concrete basiskennis aanreiken, concrete tips meegeven, ouders op de hoogte brengen van hoe de sensitieve opvoeding in elkaar zit,… allemaal onderdelen van de vorming en coaching die ik nu in de praktijk veelal aanbied.


De dynamiek van vorming, therapie of coaching is voor mij telkens weer verrassend en ontwapenend puur. Het is de rode draad doorheen het parcours dat ik met je bewandel.Copyright @ All Rights Reserved